کتاب های قانون یار حقوقی موسسه چتر دانش شامل قانون یار آیین دادرسی مدنی ، قانون یار اصول فقه ، قانون یار آیین دادرسی کیفری ، قانون یار حقوق تجارت ، قانون یار حقوق مدنی و قانون یار مجازات اسلامی در فروشگاه کتاب ایران با تخفیف عرضه می شوند. مجموعه های قانون یار تمامی نیاز های دانشجویان حقوق و داوطلبان آزمون های وکالت را برطرف خواهد نمود.