در این بخش انواع کتاب های حقوقی شامل منابع آموزشی ، دانشگاهی ، مجموعه قوانین و قانون یار از معتبرترین ناشران رشته حقوق موجود می باشد که با تخفیف  مناسب ارایه شده اند. می توانید از ستون سمت چپ دسته بندی مورد نیاز را مرحله به مرحله محدود و کتاب های مربوط را مشاهده نمایید یا توسط کادر زیر نسبت به مرتب سازی دلخواه کتاب ها اقدام فرمایید.