ویژه

در جستجوی زمان از دست رفته

در جست و جوی زمان از دست رفته این رمان عظیم و هفت جلدی اثر مارسل پروست نویسندۀ فرانسوی می باشد او بخاطر نگارش این مجموعه داستان به یکی از بزرگترین نویسندگان آثار ادبی تبدیل گشت. در قسمت زیر بخشی از توضیحات تکمیل تر آمده است.

325,000 تومان 292,500 تومان

توضیحات کتاب

وزن 4850 g
نویسنده

مارسل پروست

ترجمه

مهدی سحابی

ناشر

نشرمرکز

تعداد صفحه

4147 صفحه

قطع کتاب

رقعی

نوع جلد

گالینگور (سخت)

نوبت چاپ

11

کتاب در جستجوی زمان از دست رفته

در جستجوی زمان از دست رفته این رمان عظیم و هفت جلدی اثر مارسل پروست نویسندۀ فرانسوی می باشد او بخاطر نگارش این مجموعه داستان به یکی از بزرگترین نویسندگان آثار ادبی تبدیل گشت. در جستجوی زمان از دست رفته آنقدر عظیم بود که سه جلد آخر این مجموعه پس از مرگ مارسل پروست منتشر گردید. البته علاوه بر کتاب فوق عنوان دیگری در خصوص مختصری با عنوان کتاب گزیده هایی از در جستجوی زمان از دست رفته نیز داخل ایران منتشر شده است.

اثری چون در جستجوی زمان از دست رفته، که یکی از عالی ترین نمونه های پشتکار و ارادۀ بشری است و ثمرۀ عزمی سرسختانه، مدام، نومیدانه، در کشاکش سالها و سال ها نبرد با درد تا لحظۀ مرگ است، آفریدۀ بیماری باشد که خود را به نداشتن همت، به تسلیم شدن به تنبلی ای متهم می کرد که همه در خانواده (همان گونه که مادر و مادربزرگ راوی در ((جستجو)) بر او خرده می گرفتند. نشر مرکز در یک کار ارزشمند این رمان هفت جلدی را با ترجمۀ مهدی سحابی که خود از طرفداران پروست است منتشر کرده است که در چند ویرایش، ویرایش اول سال 1362 و شروع ویرایش دوم از سال 1386 تا کنون توانسته برای چندین بار تجدید چاپ شود.

عناوین جلدهای کتاب به شرح زیر است که در قسمت زیر به شرح مختصر هریک از آنها پرداخته شده است :

 • طرف خانه سوان
 • در سایه دوشیزگان
 • طرف گرمانت
 • سدوم و عموره
 • اسیر
 • گریخته
 • زمان بازیافته

دربارۀ در جستجوی زمان از دست رفته

کتاب در جستجوی زمان از دست رفته اثر سترگ یک انسان بیمار است. اثر نویسنده ای که برخی از تکان دهنده ترین صحنه های کتابش را به بیماری اختصاص داده است. تصویرهایی بسیار سخت و آکنده از درماندگی از بیماران ترسیم می کند، از بیماری ها با زبانی اساطیری اما همچنین فنی سخن می گوید، زبان کسی که خود می داند و از نزدیک حس کرده است که عادت و الفت به بیماری یعنی چه، و شهر عظیم تخیلش را با خلوص و با هزل از چهره های پزشکان، متخصصان خونسرد یا حسودی انباشته است که اسنوبی محافل اشرافی آنان را دوره می کند و از ستایش و ارج درخور ((اهل علم)) برخوردارند.

اثر نویسنده ای است که پیوند ناگسستنی بیماری و مرگ را به چشم دیده، و با غایت مهربانی روزی را زیر نظر گرفته است که مرگ در تن بینوای رنجور کسی که دوست می داریم خانه می کند تا او را بکشد، حضور مرگ را در لحظه ای دیده است که بیماری تازگی شگرف محدودیت های برگشت ناپذیر را بر زندگی تحمیل می کند، آن چنان که مردان خود را نه در لحظه ای که آدم می میرد، بلکه ماه ها و گاهی سال ها پیش از آن می بینیم، هنگامی که مرگ چون غریبه ای که می رود و می آید و شبی به نظر می رسد که برای همیشه رفته باشد اما فردایش بازمی گردد، باهمۀ کراهتش در خانه مان ماندگار می شود.

درباره مجلدهای کتاب در جستجوی زمان از دست رفته

 • جلد اول: طرف خانه سوان

داستان از بیدار شدن راوی ( پروست ) و کلنجار های واقعیت بیداری و فراموشی های خواب شروع می شود. تنها دلخوشی راوی هنگام رفتن به بستر این است که مادرش با بوسه ای به او شب خوش بگوید. اما دیدار همسایه، آقای سوان، این کا را ناممکن می کند. هیچ کدان از اعضای خانوادۀ پروست خبر ندارند که سوان به بالا ترین محافل اشرافی رفت و آمد دارد. پروست به کمبوره، شهری که بخاطر کلیسایش معروف است سفر می کند.

او عاشق تئاتر است. در ادامه داستان به معرفی شخصیت و روابط سوان می پردازد و از عشق پروست به ژیلبرت پرده برمی دارد. پروست دلش می خواهد همانند سوان باشد پس به دنبال او می گرددو همجنین در دوری از ژیلبرت به سر می برد و در انتظار نامه ای از اوست.

در جستجوی زمان از دست رفته طرف خانه سوان

 • جلد دوم: در سایه دوشیزگان شکوفا

در جلد دوم خانوادۀ پروست از مارکی دو نورپوا، همکار پدر پروست دعوت می کند. پروست که علاقۀ فراوانی به تئاتر داشت سرانجام به دیدن برنامۀ ((لابرما)) می رود. دو نورپورا که از افراد عالی رتبه به حساب می آید با تئوز شاه دیدن می کند زبان چرب و نرم دو نورپوا، پروست را به حیرت می آورد. حال دیگر سوان با اودت ازدواج کرده است در همین زمان بگ مگو های پروست با ژیلبرت آغاز می شود.

اما حادثۀ اصلی رخ می دهد بیماری پروست آغاز می شود.هرچه جلو تر می رود رابطۀ پروست و ژیلبرت سرد و سردتر می شود. پروست به همراه مادربزرگش به سفری می رود که در آنجا برای اولین بار گروه دختران ناشناس( دوشیزگان شکوفا ) را می بیند او با همۀ دختران گروه آشنا می شود و با ایشان به گشت و گذار می رود…

در جستجوی زمان از دست رفته در سایه دوشیزگان شکوفا

 • جلد سوم: طرف گرمانت

هستۀ اصلی مضمون طرف گرمانت، کتاب سوم در جستجوی زمان از دست رفته، که دو بخش آن اینک در یک جلد انتشار می یابد، رابطۀ پروست با دنیای اشراف است، از شیفتگی و ستایش در برابر چیزهای اشرافی و رویاپروری دربارۀ چهره های نیمه خدایی اشراف تا درک پیش پاافتادگی مأیوس کننده، ابتذال و جهل یأس آورشان و پوچی زندگی ای که مفهومی نیافته، از آن هنگام که پادری سرسرای گرمانت را آستانۀ فوبور سن ژرمن اشرافی می خواند تا پایان کتاب که آن پادری را نه آستانه که پایانه ی جهان افسونی نام ها می داند.

پروست، کسی که راز عواطف و احساس های چهره های گوناگونی را که در رمان رفت و آمد دارند کشف کرده، زندگینامه نمی نویسد، بلکه دنیایی را گرد می آورد، قوانین عام حقیقت را تعیین و تعریف می کند. با میراندن ((من)) های پی در پی به وجود انسان تداوم می دهد و با قربانی کردن هر آنچه قراردادی و مجازی و گذراست آنچه را جاودانی است به پیروزی می رساند…

در جستجوی زمان از دست رفته طرف گرمانت

 • جلد چهارم: سدوم و عموره

سدوم و عموره، کتاب چهارم در جستجوی زمان از دست رفته گزارش یکی از مهم ترین مراحل سلوک ((راوی)) به سوی اوج های رستگاری و جاودانگی است. در کتاب های پیشین، راوی مراحل مختلف شناختخویشتن و جهان پیرامون را پشت سر گذاشت و اینک به منزلی رسیده است که در سلوک و معرفت شاید از هر منزل دیگری مهم تر باشدد، شناخت بدی و پلشتی برای رهیابی به نیکی و پاکی…

در جستجوی زمان از دست رفته سدوم و عموره

 • جلد پنجم: اسیر

اسیر که در سال 1923 انتشار یافت، نخستین کتاب از مجلدات باقیماندۀ در جستجوی زمان از دست رفته است که پس از مرگ مارسل پروست به چاپ رسید. در ساختار کلی اثر عطیم پروست، اسیر ادامۀ سدوم و عموره است همچنان که این مجلد خود ادامۀ طرف گرمانت بود. اینجا نیز سیر وسلوک پروست در دوجهان درونی و بیرونیف در طول و در جستوجوی زمان از دست رفته ادامه دارد. اما این بار کل منظومه بر محور چهرۀ آلبرتین می چرخد که می توان او را نمادی دوگانه، هم از زندگی و هم از مرگ، دانست…

در جستجوی زمان از دست رفته اسیر

 • جلد ششم: گریخته

در پی اسیر که کتاب آلبرتین، کتاب عشق و حسادت بود، مجلد حاضر کتاب مرگ و فراموشی است، شرح واپسین لرزه های ویرانگر زمان پیش از توصیف آوارهای نهایی اش در زمان بازیافته و پیش از پیروزی پایانی انسان آفریننده. گریخته همچنین کتابی است که از همۀ مجلدات دیگر جستجو بالبداهه ت است.

در جستجوی زمان از دست رفته گریخته

 • جلد هفتم: زمان بازیافته

جلد آخر در جستجوی زمان از دست رفته ، هم پایان بخش و هم اوج این منظومۀ عظیم است. از یک سو کلیدی است که به یاریش جهان پروستی با همۀ پیچیدگی ها و ظرافت ها و همۀ ژرفای مفهومش به روی خواننده گشوده می شود و از سوی دیگر اوج پر از شور و هیجانی است که سرتاسر ساختار عظیم جستجو را همانند فینال یک سرود بلند موسیقیایی به انجام و فرجام می رساند…

در جستجوی زمان از دست رفته زمان بازیافته

نوشته شده توسط : فروشگاه کتاب ایران