ریموند مورفی

ریموند مورفی (Raymond Murphy) متولد Plymouth در جنوب انگلستان، نویسنده نام آشنا به ویژه کتاب های گرامری می باشد.
وی به مدت 17 سال مشغول تدریس زبان انگلیسی در دانشگاه های آلمان و انگلستان بودند و از سال 1988 تا بحال بعنوان نویسنده کتب (ELT ( English Language Training به فعالیت پرداخته است.
مورفی بعنوان یکی از موفق ترین اساتید و نویسندگان کتب زبان در دنیا شناخته می شود.

از جمله کتاب هایی که توسط وی نگارش شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • Basic Grammar in Use –  Essential Grammar in Use –  English Grammar in Use