چارلز بوکوفسکی شاعر و نویسنده آمریکایی در سال 1920 در آندرناخ آلمان متولد شد. پدرش سربازی آمریکایی بود که همسری آلمانی داشت. سه ساله بود که والدینش به آمریکا رفتند.او در لس آنجلس بزرگ شد و پنجاه سال در همان جا زندگی کرد. اولین داستان کوتاهش را وقتی 24 ساله بود منتشر کرد. و در 35 سالگی سرودن شعر را آغاز نمود.