میلان کوندرا (Milan Kundera) متولد 1929 نویسنده اهل چک است. وی از سال ۱۹۷۵ در فرانسه ساکن شد و از ۱۹۸۱ یک شهروند فرانسوی محسوب گردید.بهترین رمان های این نویسنده عبارتند از : بار هستی , جاودانگی , آهستگی و هویت . کوندرا برای کتاب بار هستی جوایز متعددی را کسب نمود.