آنا گاوالدا رمان نویس فرانسوی متولد 1970 پاریس می باشد. رمان های وی بيش از هر چيز به روابط ميان انسانها می پردازد و مي‌خواهد ناكامی هايی را كه در دور تند زندگی امروز زير پوست زندگی گم شده‌اند بيرون بكشد. آثار ترجمه شده گاوالدا که در ایران چاپ شده اند ، از طریق لینک های زیر به ترتیب انتشار قابل مشاهده یا خرید می باشد :

1999 – دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد

2002 – من او را دوست داشتم

2004 – با هم بودن ( با هم بودن همه چیز است )

2009 – گریز دلپذیر

2013 – بیلی

2014 – زندگی بهتر